Küsimused elu ja Jumala kohta
Küsimused elu ja Jumala kohta
   Avaleht >> KKK >> Kas Aadam ja Eeva olid tõesti olemas?  

Kas Aadam ja Eeva olid tõesti olemas?

K: „Missugused on tõendid selle kohta, et Aadam ja Eeva olid maailma esimesed inimesed?”

Meie V: See on hea küsimus, mis nõuab head vastust. On olemas mõned head tõendid, uskumaks lugu Aadamast ja Eevast – et nad olid ajaloolised ja seetõttu esimesed inimesed maailmas.

Aadama ja Eeva elu

Esiteks, 1. Moosese raamatu 1. ja 2. peatükk esitleb neid kui tegelikke inimesi ja isegi jutustab olulisi sündmusi nende elus. Teiseks, nad sünnitasid nimelisi lapsi, kes tegid sama (1. Moosese 4 – 5). Kolmandaks, fraas „ja need olid”, mida Mooses kasutas, et salvestada hilisem ajalugu 1. Moosese raamatus (nt, 1.Moosese. 6:9; 10:1; 11:10, 27; 25:12, 19), avab loomisloo (2:4) alates Aadamast ja Eevast ja nende järeltulijatest. Neljandaks, hiljem asetavad Vana Testamendi kronoloogiad Aadama nimekirja algusesse (1. Moosese 5:1; 2.Moosese 1:1). Viiendaks, Uus Testament asetab Aadama Jeesuse eelkäijate nimekirja algusesse (Luuka 2:28). Kuuendaks, Jeesus viitas Aadamale ja Eevale kui esimesele „mehele ja naisele”, tehes nende füüsilise ühinemise abielu aluseks (Matteuse 19:4-6).

Aadama ja Eeva lugu

Seitsmendaks, kiri Roomlastele väidab, et täielik surm tuli maailma „ühe inimese” – Aadama – kaudu (Roomlastele 5:12). Kaheksandaks, Aadama („esimene Aadam”) võrdlus Jeesusega („viimane Aadam”) 1. kirjas Korintlastele 15:45 tõendab, et Aadamat käsitleti kui ajaloolist isikut.

Üheksandaks, Pauluse väide, et „sest Aadam loodi enne, siis Eeva” (1. Timoteose 2:13 – 14) peegeldab seda, et ta rääkis eksisteerinud isikust. Kümnendaks, loogiliselt pidi olema esimene paar inimesi, mees ja naine, sest muidu poleks inimrass edasi läinud. Piibel kutsub seda esimest paari „Aadamaks ja Eevaks” ja pole mingit põhjust kahelda nende olemasolus.

1. Moosese raamat lükkab ümber makroevolutsiooni. 1. Moosese räägib Aadama mullast loomisest mitte tema arenemisest teistest loomadest (1. Moosese 2:7). See räägib kohesest loomisest Jumala käsul, mitte pikast looduslikust protsessist (1. Moosese 1:1, 3, 6, 9, 21, 27). Jumal lõi Eeva Aadamast; ta ei arenenud eraldi. Aadam oli intelligentne, kes suutis rääkida, õppida ja panna loomadele nimesid ja tegeles toidu hankimisega. Ta ei olnud oskamatu poolahv.


Saada lehekülg sõbrale
Kuidas alustada suhet Jumalaga