Küsimused elu ja Jumala kohta
Küsimused elu ja Jumala kohta
    • Avaleht >> Eksistents  

Eksistents

Kas Jumal on olemas?
Kuus põhjust, miks uskuda, et Jumal on olemas.

Kes on Jumal?
Milline Jumal tegelikult on? Üheleheküljeline kirjeldus...

Johannese evangeelium
Loe ise Jumala Sõna