Küsimused elu ja Jumala kohta
Küsimused elu ja Jumala kohta
   Avaleht >> Eksistents >> Kes on Jumal?  

Kes on Jumal?

Kes on Jumal? Milline Ta on? Jumala kuus iseloomujoont...

Kes on Jumal... Teda on võimalik tunda.

Meil on võimalus tunda Jumalat, kes lõi universumi kogu selle suuruses ja detailides. Ta kõneleb meile iseendast, kuid mitte ainult. Ta kutsub endaga isiklikult suhtlema ja teda tundma õppima. Me mitte ainult ei saa teada, et ta on olemas, vaid meil on ka võimalik temaga isiklikult tutvuda.

„Ärgu kiidelgu tark oma tarkusest,
ärgu kiidelgu vägev oma vägevusest,
ärgu kiidelgu rikas oma rikkusest,
vaid kes kiitleb, kiidelgu sellest,
et ta on arukas ja tunneb mind,
et mina olen Issand,
kes teeb head, õigust ja õiglust maal.
Sest seesugused asjad on mu meele järgi,” ütleb Issand. (Jeremia 9:22,23)

Kes on Jumal... Ta on ligipääsetav.

Jumal kutsub meid endaga kõnelema ja teda oma tegemistesse kaasama. Me ei pea kõigepealt täiuslikuks saama. Samamoodi ei pea me olema viisakad, teoloogiliselt korrektsed või pühad. Jumala loomuses on olla armastav ja salliv, kui me tema juurde läheme.

„Issand on ligi kõigile, kes teda appi hüüavad,
kõigile, kes teda tões appi hüüavad.” (Psalm 145:18)

Kes on Jumal... Ta on loov.

Kõik, mida me loome, toodame ja valmistame, on tehtud juba siin ilmas eksisteerivatest materjalidest või põhineb juba olemasolevatel ideedel. Jumal suudab sõnaga luua – mitte üksnes galaktikaid ja eluvorme, vaid ka lahendusi tänastele probleemidele. Jumal on loov – meie heaks. Ta tahab, et me oleksime teadlikud tema väest ja toetuksime sellele.

„Meie Issand on suur ja vägev rammult;
tema mõistus on määratu.“ (Psalm 147:5)

„...kust tuleb mulle abi?
Abi tuleb mulle Issanda käest,
kes on teinud taeva ja maa.” (Psalm 121:1,2)

Kes on Jumal... Ta on andestav.

Me teeme pattu. Kipume tegema asju oma viisil, mitte Jumala viisil. Ta näeb ja teab seda. Jumal ei vaata lihtsalt patule läbi sõrmede, vaid on valmis inimeste üle nende patu pärast kohut mõistma ja neid ka hukka mõistma. Jumal on siiski andestav ja annab meile andeks sellest hetkest, kui me alustame temaga suhet. Jeesus, Jumala Poeg, maksis oma ristisurmaga meie patu eest. Ta tõusis surnuist üles ja pakub meile oma andestust.

„Meid tehakse Jumala silmis õigeks, kui me usume, et Jeesus Kristus võtab meie patud. Ja meid kõiki päästetakse samamoodi, ükskõik, kes me ka oleks või mida oleks teinud... Meid tehakse Jumala ees õigeks, kui me usume, et Jeesus valas oma vere, ohverdades oma elu meie eest." (Kiri roomlastele 3:22,25)

Kes on Jumal... Ta on aus.

Täpselt nagu inimesed räägivad üksteisele oma mõtetest ja tunnetest, räägib Jumal meile iseendast, võimalik erinevus seisneb selles, et ta on alati aus. Kõik, mida ta räägib enda või meie kohta, on usaldusväärne. Jumal on oma öeldus täpne ja aus ning tema sõnad on tõesemad kui meie mõtted, tunded ja tajud. Iga lubadust, mida Ta meile annab, võib täielikult uskuda, sest ta mõtleb seda tõsiselt. Tema sõna on kindel kui kalju.

„Kui su sõnad avanevad, annavad nad valgust,
tehes arukaks kohtlasi.
Sinu sõna on mu jalale lambiks
ja valguseks mu teerajal.” (Psalm 119:130,105)

Kes on Jumal... Ta on võimas.

Kuidas sulle meeldiks, kui sa oleksid alati ilmeksimatu? Jumal on. Tema tarkus on piiritu. Ta mõistab iga olukorra kõiki aspekte, kaasa arvatud selle ajalugu ja sellega seotud tulevasi sündmusi. Meil ei ole vaja teda uute sündmustega kurssi viia, temale nõu anda või veenda teda õigesti käituma. Ta teeb niikuinii, mis on parim, sest ta on võimas ja tema motiivid on puhtad. Me võime teda usaldada, sest ta ei tee kunagi vigu, ei õõnesta meie jalgealust ega peta meid. Üks on alati kindel - ta teeb seda, mis on õige, igas olukorras, igal ajal.

„Ei jää ju häbisse ükski neist,
kes sind ootavad...” (Psalm 25:3)

Järgnev selgitab, kuidas saad alustada suhet Jumalaga kohe praegu: J.O.L.K.A..


Saada lehekülg sõbrale
Kuidas alustada suhet Jumalaga