Küsimused elu ja Jumala kohta
Küsimused elu ja Jumala kohta
   Avaleht >> KKK >> Kuidas saab armastav Jumal ...  

Kuidas saab armastav Jumal saata
inimesi põrgusse?

K: „Püüan mõista, kuidas Jumal, kes on armastus, saab saata inimesi põrgusse. Mis selle mõte on?“

Meie V: Vaatleme seda küsimust paarist vaatenurgast:

(1) Jumal on andnud inimestele piisavalt tõendeid oma olemasolu kohta, et nad seda teaksid.

  • „...see, mida teatakse Jumalast, on [inimeste] keskel avalik, Jumal on seda neile avaldanud. Tema nähtamatu olemus, tema jäädav vägi ja jumalikkus on ju maailma loomisest peale nähtav, kui mõeldakse tema tehtule, nii et nad ei saa endid vabandada.“ (Roomlastele 1:19-20)
  • „Taevad jutustavad Jumala au ja taevalaotus kuulutab tema kätetööd.“ (Psalm 19:1)

(2) Sellele vaatamata teevad inimesed valiku Teda mitte tunda.

  • „Nad on Jumala tõe vahetanud vale vastu ning austanud ja teeninud loodut Looja asemel.“ (Roomlastele 1:25)
  • „Meeletu ütleb oma südames: „Jumalat ei ole!““ (Psalm 14:1)
  • „Me kõik eksisime nagu lambad, igaüks meist pöördus oma teed.“ (Jesaja 53:6)
  • „Jumal vaatab taevast inimlaste peale, et näha, kas on mõistlikku, kedagi, kes otsib Jumalat. Kõik nad on taganenud, üheskoos on nad läinud raisku; ei ole kedagi, kes head teeb, mitte ühtainustki.“  (Psalm 53:3-4)
  • „Viimseil päevil tuleb raskeid aegu, sest siis on inimesi, kes on enesearmastajad, rahaahned, kelkijad, ülbed, teotajad, sõnakuulmatud vanemaile, tänamatud, nurjatud, halastamatud, leppimatud, laimajad, ohjeldamatud, jõhkrad, hea põlgajad, reetlikud, tormakad, upsakad, rohkem lõbu- kui jumalaarmastajad...“ (2 Timoteosele 3:1-4)

(3) Seepärast annab Jumal inimestele seda, mida nad tahavad.

Jumal tahab, et kõik inimesed saaksid päästetud oma pattudest ja tunneksid Tema tõde (1 Timoteosele 2:3-4). Ta igatseb, et kõik parandaksid meelt ja tuleksid Tema tundmisele (2 Peetruse 3:9). Ent Piibel räägib ka sellest, et Jumal ei suru end inimestele peale. Ta lubab inimestel end tagasi lükata, ehkki Talle see ei meeldi. Jumal on armastus (1 Johannese 4:16), kuid Jumal laseb inimestel oma armastuse tagasi lükata ja jääda oma pattudesse.

Kõikide inimeste üle mõistetakse kord kohut, kõik seisavad kord Jumala trooni ees (Johannese ilmutuse  20:11-13). Igaüks, kelle nime ei leita nn eluraamatus, visatakse tulejärve (Johannese ilmutuse 20:15).

Jumal ütles Iisraeli lastele: „Ma olen pannud su ette elu ja surma, õnnistuse ja needuse. Vali nüüd elu, et sina ja su sugu võiksite elada“ (5 Moosese 30:19). Teatud viisil seisab see valik meie kõigi ees: õnnistus või needus, elu või surm, Jumala armastus või Jumala raev.

Mõnedele tundub ebaloogiline, et Jumal on samaaegselt nii armastav kui raevukas. Ometigi on ju nii, et Jumala iseloom on paljuski meile mõistetamatu. Jumala raev ja Tema armastus sobivad omavahel kokku, ehkki võib-olla viisil, mida me praegu ei mõista.

Ehkki me ei mõista seda täiel määral, peame siiski otsuse langetama. Jumal ütleb, et me kõik väärime Tema raevu ja kohtumõistmist, isegi praegusel hetkel. Jeesus ütles selgelt: „...kui te ei usu, et mina olen see, siis te surete oma pattudesse“ (Johannese 8:24). Kuid Ta kutsub praegugi kõiki pöörduma Tema poole, et saada andestust, nii et kohtumõistmise asemel saaksime andeks ja Jumalaga lepitatud. Jeesus ütles: „Tõesti, tõesti ma ütlen teile, kes kuuleb minu sõna ja usub teda, kes minu on saatnud, sel on igavene elu, ning ta ei lähe kohtu alla, vaid on läinud surmast ellu“ (Johannese 5:24). Et teada saada, kuidas alustada suhet Jumalaga ja saada igavest elu, vaata Jumal on lähemal kui me arvame.


Saada lehekülg sõbrale
Kuidas alustada suhet Jumalaga