Küsimused elu ja Jumala kohta
Küsimused elu ja Jumala kohta
   Avaleht >> J.O.L.K.A.  

Mis juhtub siis, kui usaldad oma elu Jeesus Kristuse kätte?

Kui kutsusid Jeesus Kristuse oma ellu, siis:

  • Jeesus Kristus tuli sinu ellu ning ei jäta sind kunagi maha (Johannese Ilmutus 3:20; Heebrealastele 13:5);
  • maailma vaim sinu sees on asendunud Püha Vaimuga, kes juhib sinu elu (Roomlastele 8:9);
  • sulle on andeks antud (Koloslastele 2:14);
  • sa võid hakata elama täisväärtuslikku elu, nii nagu Jumal seda on mõelnud (Johannese 17:3; Johannese 10:10).

Kuidas olla kindel, et kõik see ka tõesti nii sünnib?

Sa võid olla kindel, et Jeesus on sinu elus. See on Jumala tõotus ning seda võib usaldada.
“Jumal on andnud meile igavese elu ja see elu on tema Pojas. Kellel on Poeg, sellel on elu; kellel ei ole Jumala Poega, sellel pole elu. Seda ma olen kirjutanud teile, kes te usute Jumala Poja nimesse, et te teaksite: teil on igavene elu.” 1 Johannese 5:11-13

Täna Issandat sageli selle eest, et Jeesus Kristus on sinu elus ning ei jäta sind eales maha. Roomlastele 8:38,39

Kristuse Vaim elab sinu sees ja sul on igavene elu sellest hetkest alates, kui kutsusid Kristuse enda ellu. Ta on seda tõotanud.

Aga mis saab tunnetest?

Me võime alati toetuda Jumalale ning Tema tõotustele piiblis. Samas ei saa me alati toetuda oma tunnetele. Sellepärast usaldabki kristlane Jumalat ja seda, mida Ta on piibli kaudu öelnud, rohkem kui oma tundeid, mis tulevad ja lähevad.

Nagu vagun ei saa tervet rongi enda järel vedada, ei saa ka tunded vedada meie usuelu. Oluline on toetuda Jumalale ning sellele,mida Ta on piiblis öelnud, ning mitte lasta end tunnetel lükata-tõmmata. Täpselt samamoodi nagu kivisütt tuleb veduri ahju visata, et rong liiguks, nii peame ka meie Jumalasõnast jõudu saama.

Aga mis saab tunnetest?

Meie usk Jumalasse kasvab, kui usaldame Jumalat igas elu pisiasjas.

Sa kasvad kristlasena, kui:

  • õpid Jumalat tundma piiblit lugedes (2 Timoteusele 3:14-17);
  • räägid Jumalaga palves (Filiplastele 4:6);
  • oled iga hetk Jumalale kuulekas (Luuka 6:46-49);
  • käid Pühas Vaimus (Koloslastele 2:6; Efeslastele 3:14-21,5:18);
  • räägid teistele Jeesusest oma tegude ja sõnadega (Matteuse 28:18-20; 2 Korintlastele 5:17-20; Efeslastele 4:1);
  • oled ühenduses teiste kristlastega (Heebrealastele 10:25; Apostlite teod 2:42-47).

Paljud söed koos põlevad heledamalt. Kui nendest üks eraldada, siis selle hõõgus kustub. Samal kombel on ka kristlasel raske elada oma elu üksinda. Leia kogudus, kus teenitakse Jeesust ning mille õpetus põhineb piiblil. Ühine nendega, kes tunnevad Jumalat isiklikult ning kelle usk Jumalasse kasvab.


Vanemuise 7, pk 15, 50002 Tartu
www.agape.ee

Agape Eesti on kristlik misjoniorganisatsioon.

Piiblikohad on võetud eestikeelsest piiblist © Eesti Piibliselts, 1997