Küsimused elu ja Jumala kohta
Küsimused elu ja Jumala kohta
   Avaleht >> KKK >> Kas Jeesus on Jumal?  

Kas Jeesus on Jumal?

K: „Kuidas sai Jeesus olla korraga nii Jumal kui ka inimene?”

Meie V: Jumal võis saada inimeseks samal põhjusel nagu Jeesus tegi imesid ja Jumal võis luua maailma mitte millestki – nimelt saab Jumal teha nii, nagu Ta parasjagu tahab. Jumal võib teha kõike, mis pole vastuolus Tema loomusega. „Inimeste käes on see võimatu, kõik on aga võimalik Jumala käes.” (Matteuse 19:26)

Aastaid enne, kui Issand tuli Naatsareti Jeesusena, teatas Ta oma tulekust (Vana Testamendi prohveteeringud). Ning kui Ta saabus, ütles Ta meile täpselt, kes Ta on. Näiteks: „Enne kui Aabraham sündis, olen mina.” (Johannese 8:58), „Mina ja Isa oleme üks.” (Johannese 10:30) ja „Kes on näinud mind, see on näinud Isa.” (Johannese 14:9). Selle tõestuseks tegi Jeesus imesid, mida ükski inimene ei ole teinud ning mille kulminatsioon oli Tema ülestõusmine.

Me mõtleme Jeesusest kui nähtamatu Jumala nähtavast kujust. Ta võttis selle kuju, et tuua meieni Tema armastus ja näidata meile teed Temani, ning viisi, kuidas elada Tema jaoks. Seeläbi Ta ka tagas meile tee Tema juurde. Jeesus tegi seda, lubades end surmata – risti lüüa – andestuseks meie pattude pärast. Piibel ütleb, et Jeesus „kes olles Jumala kuju, ei arvanud osaks olla Jumalaga võrdne, vaid loobus iseenese olust, võttes orja kuju, saades inimese sarnaseks; ja ta leiti välimuselt inimesena. Ta alandas iseennast, saades kuulekaks surmani, pealegi ristisurmani.” (Filiplaste 2:6–8).

Jeesuses sai üleloomulik ja kogemusväline Jumal „käegakatsutavaks”, et surra meie eest saades meie jaoks sillaks Temani, Jumalani. Veel sellest, kuidas Piibel Jumala inimeseks saamist seletab:

„Alguses oli Sõna ja Sõna oli Jumala juures ja Sõna oli Jumal. […] Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel.” (Johannese 1:1; 14)

„Tema [Jeesus Kristus] on nähtamatu Jumala kuju.” (Koloslaste 1:15)

„Sest temas elab kogu Jumalik täius ihulikult.” (Koloslaste 2:9)

Heebrealaste kirja alguses öeldakse, et Jumala Poeg on „tema kirkuse kiirgus ja tema olemuse kuju” (Heebrealaste 1:3).


Saada lehekülg sõbrale
Kuidas alustada suhet Jumalaga