Küsimused elu ja Jumala kohta
Küsimused elu ja Jumala kohta
   Avaleht >> KKK >> Kas oskate selgitada kolmainsust?  

Kas oskate selgitada kolmainsust?

K: „Palun selgitage kolmainsust, püha kolmainsust!“

Meie V: „Kolmainsus“ on termin, mida piiblis ei kasutata, kuid selle sõnaga kirjeldatakse seda, mida pühakirjas Jumala kohta on avaldatud. Piibel räägib selgelt Jumal-Isast, Jumal-Pojast (Jeesus Kristusest) ja Jumal-Pühast Vaimust ning ütleb ka selgelt, et on ainult üks Jumal. „Kolm“ - neid on kolm, „ainsus“ - üks, seega kolm+ainsus=kolmainsus. Sel viisil tunnistame seda, mida piibel meile Jumala kohta räägib: Jumal on kolm isikut, kellel on seesama jumalikkuse olemus.

Kolmainsust on püütud inimlikult selgitada, näiteks H2O näitel, mis on vesi, jää ja aur (igal neist on erinev kuju, kuid kõik on H2O). Veel üks illustratsioon on muna, millel on koor, rebu ja munavalge, kuid see justkui viitaks sellele, et Jumal koosneb nn osadest, kuid nii tegelikult ei ole.

Jumal-Poeg (Jeesus) on täielikult Jumal. Jumal-Isa on täielikult Jumal. Samamoodi on Jumal-Püha Vaim täielikult Jumal. Siiski on ainult üks Jumal. Meie maailmas, meie piiratud inimmõistusega on raske kolmainsust mõista. Kuid pühakirjas näeme me Jumalat algusest peale sel viisil. Pane tähele 1 Moosese 1: 26 mitmuses olevaid sõnu „tehkem“ ja „meie“: „Ja Jumal ütles: „Tehkem inimesed oma näo järgi, meie sarnaseks, et nad valitseksid kalade üle meres, lindude üle taeva all, loomade üle ja kogu maa üle ja kõigi roomajate üle, kes maa peal roomavad!“

Ehkki see ei ole täielik nimekiri, toome ära veel mõned kirjakohad, mis näitavad, et Jumal on üks ja kolmainsus:

 • „Kuule, Iisrael! Issand, meie Jumal Issand on ainus.“ (5 Moosese 6:4)
 • „Mina olen Issand ja kedagi teist ei ole, ei ole ühtegi jumalat peale minu.“ (Jesaja 45:5)
 • Ei ole muud Jumalat kui üks. (1 Korintlastele 8:4)
 • Kui nüüd Jeesus oli ristitud, tuli ta kohe veest välja. Ja vaata, taevad avanesid ning ta nägi, kuidas Jumala Vaim laskus otsekui tuvi ja tuli tema peale, ja ennäe, hääl taevast ütles: „See on minu armas Poeg, kellest mul on hea meel.“ (Matteuse 3:16-17)
 • „Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse.“ (Matteuse 28:19)
 • Jeesus ütles: „Mina ja Isa oleme üks.“ (Johannese 10:30)
 • „Kes on näinud mind, see on näinud Isa.“ (Johannese 14:9)
 • „Kes mind näeb, see näeb teda, kes minu on saatnud.“ (Johannese 12:45)
 • Kellel ei ole aga Kristuse Vaimu, see ei ole tema oma. (Roomlastele 8:9)
 • „Joosep, Taaveti poeg, ära karda oma naist Maarjat enese juurde võtta, sest laps, keda ta kannab, on Pühast Vaimust.“ (Matteuse 1:20)
 • Ja ingel vastas talle: „Püha Vaim tuleb sinu peale ja Kõigekõrgema vägi on varjuks sinu kohal, seepärast hüütaksegi Püha, kes sinust sünnib, Jumala Pojaks.“ (Luuka 1:35)
 • [Jeesus kõneleb oma jüngritega] „Ja ma palun Isa ja ta annab teile teise Lohutaja, et tema oleks teiega igavesti: Tõe Vaimu, keda maailm ei saa võtta vastu, sest ta ei näe teda ega tunne teda ära. Teie tunnete tema ära, sest ta jääb teie juurde ja on teie sees.“ ... „Kui keegi armastab mind, küll ta peab minu sõna, ja minu Isa armastab teda ja me tuleme ja teeme eluaseme tema juurde.“ (Johannese 14:16-17, 23)

Saada lehekülg sõbrale
Kuidas alustada suhet Jumalaga