Küsimused elu ja Jumala kohta
Küsimused elu ja Jumala kohta
   Avaleht >> KKK >> Kuidas me saame kindlad olla, et Jeesus ...  

Kuidas me saame kindlad olla,
et Jeesus kunagi tõepoolest elas?

K: „Kas on olemas mingeid ajaloolisi kirjutisi (peale Piibli), mis tõestavad, et Jeesus kunagi tõepoolest elas?”

Meie V: Jah on. Cornelius Tacitus (A.D. 55–120) oli Vana-Rooma suurim ajaloolane. Ta kirjutas Neerost, kes „karistas eeldatavaid süüdlasi, keda harilikult nimetatakse kristlasteks ja keda nende jõledate tegude pärast vihati, kõige metsikumate piinamistega. Kristus, kristlaste liikumise rajaja, mõisteti Tiberiuse valitsusajal Juudamaa valitseja Pontius Pilaatuse poolt surma; pärast liikumise ajutist mahasurumist tärkas vastik ebausk aga taas ja mitte ainult Juudamaal, kust see alguse sai, vaid levis ka Rooma linna.“1

Ka Flavius Josephus, juudi ajaloolane, (A.D. 38–100+) kirjutades Jeesusest oma teoses „Jewish Antiquities“ („Juudi rahva vanaaeg“), ütles Jeesuse hämmastavate saavutustega targa mehe olevat, kes õpetas paljusid ning võitis jüngreid juutide ja kreeklaste seast. Samuti usuti, et Jeesus on Messias. Juudi autoriteedid süüdistasid teda, Pilaatus mõistis ta ristisurma ning hiljem arvati ta olevat üles tõusnud.2

Jeesuse olemasolu ei ole registreeritud mitte ainult Josephuse ja Tacituse teostes, vaid ka antiiksete autorite nagu Suetonius, Thallus, Pliny Teine ja Lucian kirjutistes. Juudi Talmudist saame teada, et „Jeesus eostati väljaspool abielu, ta kogus jüngreid, tegi enda kohta Jumalat teotavaid avaldusi, teostas imesid. Viimastele ei viidata küll kui Jumala imedele, vaid võlukunstile.“3

Seega on mitmed ajaloolased Jeesusest kirjutanud ja näidanud teda nii soosivas kui ka mittesoosivas valguses. Samuti teatakse palju ajaloolisi allikaid, mis räägivad algkristlastest.

Märkus: Paljudel inimestel on ka sisemine kindlus selle kohta, et Jeesus oli reaalne isik ja on seda tänaseni. Piibel ütleb, et Jumal oma Vaimu kaudu annab tunnistust Kristuse kohta (Johannese 15:26) ja veenab maailma Temaga arvestama (Johannes 16: 8–11). Seega on võimalik uskuda Jeesuse olemasolusse ilma ajalooliste allikate või Piibliga kokku puutumata. Jeesusest võib kuulda ka muudest allikatest ja Jumal võib seda oma Vaimu läbi kinnitada.

Jeesuse elu kohta võid lugeda ka artiklist Enamat kui pime usk.

(1) Annaalid XV, 44 nagu on viidatud Josh McDowell Kaalukad tõendid (Logos, 2006) lk 188-189.
(2) Michael J. Wilkins ja J. P. Moreland, Jesus Under Fire.
(3) Samas


Saada lehekülg sõbrale
Kuidas alustada suhet Jumalaga