Küsimused elu ja Jumala kohta
Küsimused elu ja Jumala kohta
   Avaleht >> KKK >> Miks lõi Jumal inimese teades...  

Miks lõi Jumal inimese teades,
et see Tema tagasi lükkab?

K: „Kui Jumal on kõiketeadev ning teab, kes läheb põrgusse ja kes taevasse, siis miks on inimesel vaba tahe? Miks laseb Jumal inimesel kannatada ning paneb ta proovile, kui ta juba teab tulemust?”

Meie V: Kuigi Jumal teab ette kõiki sündmusi, mis vabas tahtes aset leiavad, peab Ta siiski laskma neil juhtuda. Fakt, et need sündmused juhtuvad, ongi see, kuidas Jumal neid ette teab. Ning vaba tahet ei eksisteeriks, kui Jumal ei lubaks neil sündmustel ja valikutel juhtuda.

Selliste salapäraste küsimuste puhul tuleb meil vahel lihtsalt arvata… oletada… kui just Piibel selles asjas kindlal seisukohal pole. Meie arvates ei anna Piibel selles küsimuses selget vastust, niisiis me anname Sulle vastuse, mis on tegelikult vaid oletus.

Hoolimata sellest, saame me kahtlemata öelda, et Jumal on usaldusväärne. Ja võib-olla see ongi keskne mõte. Olgugi et me ei mõista kõike ega saa kõigest aru, siis kas pole Jumal andnud meile piisavalt tõendeid selle kohta, et saame Teda usaldada?

On küll. Jumal tõestas oma usaldusväärsust läbi Jeesus Kristuse. Jumal sai inimeste sarnaseks ning lasi end seejärel piinata ja surmata. Seda kõike meie pärast. Ta tegi seda, et meie võiksime oma patud andeks saada ega peaks nende pärast surema. See tegu – Jeesus, Jumala Poeg, maksmas meie üleastumiste eest – näitab, et Jumal hoolib.

Ta läks isegi sammukese kaugemale. Pärast seda, kui Jeesus oli surnud ristil ja maha maetud, tõusis Ta kolm päeva hiljem surnuist – just nii, nagu Ta ütles. Surm ei ole Jumala jaoks probleem. Jumala käes on kontroll. Armastuse tõttu meie vastu suri Jeesus meie pattude eest ning oma väes ja kontrollis tõusis surnuist üles. Ta viib alati täide, mida on tõotanud.

Jumal hoolib ja Temal on kontroll. Me peame taipama neid kaht tõsiasja, kui me arutleme elu suurte müsteeriumite üle.

On tõsi, et Jumal ei ole andud meile teada vastuseid kõige kohta, küll aga on Ta vastanud piisavalt teadmaks, et võime Teda usaldada ja järgida. Me teame Tema kohta küllalt selleks, et öelda Tema kohta armuline, õiglane, aus, hea… isegi, kui me ei mõista Tema teid täielikult ning kui Ta ei ole andnud vastust igale küsimusele, mida võime küsida.


Saada lehekülg sõbrale
Kuidas alustada suhet Jumalaga