Küsimused elu ja Jumala kohta
Küsimused elu ja Jumala kohta
   Avaleht >> KKK >> Kas Jumal võiks olla naine?  

Kas Jumal võiks olla naine?

K: „Kas Jumal võiks olla naine?”

Meie V: Ilmselt pole täpne vaadelda Jumalalt kui naist, kuigi Piiblis räägitakse ka Jumala naiselikust poolest. Jeesus ütles kord...

„ Jeruusalem, Jeruusalem, kes tapad prohvetid ja viskad kividega surnuks need, kes sinu juurde on läkitatud! Kui mitu korda ma olen tahtnud su lapsi koguda, otsegu kana kogub oma pojakesi tiibade alla, ja teie ei ole tahtnud.” (Matteuse 23:37)

Samuti on Jumala tarkuse kirjeldamiseks Õpetussõnades originaalkeeles kasutatud naissoost sõna (nt Õpetussõnad 1:20, 8:11, 9:1), kuid Uues Testamendis öeldakse, et Jeesus on Jumala Tarkus (1.Korintlaste 1:24).

Kuid enamasti ilmutab Jumal end Piiblis kui meessoost isik. Piibel on Jumalast sisendatud (2.Timoteose 3:16) ja selles on Jumalale alati viidatud kui meessoost „Temale“. Niisiis tahtis Jumal, et inimesed mõtleksid Temast kui meessoost isikust.

Kuid siiski, 1. Moosese esimeses peatükis öeldakse, et inimene on loodud Jumala näo järgi, nii mees kui ka naine...
„Ja Jumal lõi inimese oma näo järgi, Jumala näo järgi lõi ta tema; ta lõi tema meheks ja naiseks.“ (1. Moosese 1:27)

Seetõttu ei tohiks me üllatuda, kui Jumalal on nii mehelik kui ka naiselik pool, nii et Jumalas võivad olla ühendatud mõlemad. Jumalas võib näha emalikke jooni, kuid siiski kutsuda teda Taevaseks Isaks (nii kutsub Piibel Teda tihti). Jumal on nii hoolitsev ja kasvatav kui ka võimas ning tugev.

Selge on see, et Jumal on üle meie igasuguste võimete, mistõttu ei ole ta ei mees ega naine. Kuigi me oleme tehtud tema näo järgi ning meil on Jumalale sarnaseid omadusi, ei esinda me inimestena kindlasti kõike seda, kes Jumal on. Ka siis, kui kunstnik peaks joonistma autoportree, on kunstnik ise hoopis teistsugune, kui tema teos.

On tähelepanuväärne, et Jumal on ennast meile ilmutanud. Jumal sai inimeseks Jeesuses Kristuses ja Tema läbi võib meil olla suhe Jumalaga. Et rohkem teada saada, vaata: Jumal on lähemal kui arvame.


Saada lehekülg sõbrale
Kuidas alustada suhet Jumalaga