Küsimused elu ja Jumala kohta
Küsimused elu ja Jumala kohta
   Avaleht >> KKK >> Aga kõik see kurjus, mida tehakse Jumala nimel?  

Aga kõik see kurjus, mida
tehakse Jumala nimel?

K: „Miks on maailmas Jumala nimel tapetud rohkem inimesi kui mingil muul põhjusel, kuigi Piiblis on kirjas: „Sa ei tohi tappa!“?“

Meie V: Inimesed teevad igasugu asju Jumala ja Jeesuse nimel, asju, milleks Jeesus meid ei kohustanud ning mida Ta meil teha ei palunud. Inimesed teevad seda, mida nad tahavad, ja seejärel püüavad leida oma teguviisidele õigustust.

Jumal teab alati, kellele ja mis ülesanded Ta andnud on või ei ole. Lõpuks saab avalikuks, mida on maailmas tehtud Jumala tahte kohaselt ning mis on olnud inimeste endi tahe, ahnus ja kurjus.

Inimeste tegusid ei saa tuua argumentideks Jumala eitamisel. Need ei tee Jumalat olematuks. Jumal on hea, täiuslik, õiglane, halastav, armastav ja aus. Kui keegi tegutseb Tema tahte vastaselt, ent Tema nimel, ei saa me selles süüdistada Jumalat. Ja Ta ka ei luba meil seda teha.

Lõpuks peab iga inimene Jumala ees oma tegude kohta aru andma ning sel hetkel ei ole enam ruumi vabandustele ja eneseõigustamisele. Me kas otsisime oma elus Jumalat ja lubasime Temal meid muuta või mitte.

Jumal otsustab igaühe üle õiglaselt ning mõistab kohut vastavalt inimese südame kavatsustele ja motiividele.

Piiblist:

„Kõik mehe teed on ta enese silmis õiged, aga Issand katsub südamed läbi.“ (Õpetussõnad 21:2)

„Issand katsub läbi õige, aga õelat ja vägivalla armastajat vihkab ta hing.“ (Psalmid 11:5)

„Nõnda siis ärge mõistke kohut enne õiget aega, enne kui tuleb Issand, kes toob valguse ette pimedusse varjunud asjad ning teeb avalikuks inimsüdamete kavatsused; ja siis saab igaüks kiituse Jumalalt.“ (1. Korintlaste 4:5)

„Kuid Issand jääb igavesti; ta on oma aujärje seadnud kohtumõistmiseks.“ (Psalmid 9:8)

„Sest ta tuleb mõistma kohut maailmale; ta mõistab kohut maailmale õiguses ja rahvaile õigluses.“ (Psalmid 98:9)

„Vaid ta mõistab viletsaile kohut õiguses ja otsustab hädaliste asju maa peal õigluses; ta lööb oma suu vitsaga maad ja surmab oma huulte puhanguga õela.“ (Jesaja 11:4)

„Ja ta ütles neile: „Te olete need, kes end õigena näitavad inimeste silmis. Aga Jumal tunneb teie südant, sest mis inimeste seas on kõrge, see on Jumala ees jäledus.““ (Luuka 16:15)

„Sest Jumala sõna on elav ja tõhus ja vahedam kui ükski kaheterane mõõk, ning tungib läbi, kuni ta eraldab hinge ja vaimu, liigesed ja üdi, ning on südame meelsuse ja kaalutluse hindaja.“ (Heebrealaste 4:12)

„Ja hävitan ta lapsed surmaga, ja kõik kogudused saavad aru, et mina olen see, kes uurib läbi meeled ja südamed, ning annan igaühele teist teie tegusid mööda.“ (Ilmutuse 2:23)

„Ma nägin suurt valget trooni ja seda, kes sellel istub, kelle palg eeest põgenesid maa ja taevas, ning neile ei leidunud aset. Ja ma nägin surnuid, suuri ja pisikesi, seisvat trooni ees, ning raamatud avati. Teine raamat avati, see on eluraamat. Ja surnute üle mõisteti kohut seda mööda, kuidas raamatuisse oli kitjutatud, nende tegude järgi. Ja meri andis tagasi oma surnud ning surm ja surmavald andsid tagasi oma surnud ning igaühe üle mõisteti kohut tema tegude järgi.“ (Ilmutuse 20:11-13)

Saamaks teada, kuidas saada suhet Jumalaga, vaata: Jumal on lähemal kui arvame.


Saada lehekülg sõbrale
Kuidas alustada suhet Jumalaga