Küsimused elu ja Jumala kohta
Küsimused elu ja Jumala kohta
   Avaleht >> KKK >> Mida Jeesus meile pakub?  

Mida Jeesus meile pakub?

K: „Miks uskuda Jeesusesse? Mida Jeesus mulle pakub?“

Meie V: Allpool on mõningad selleteemalised Jeesuse ütlused ajast, mil ta maa peal õpetas.

tee välja pimedusest -- „Mina olen tulnud valguseks maailma, et ükski, kes usub minusse, ei jääks pimedusse.” (Johannese 12:44-46)

rahulolu, lõpp sisemisele janule -- Siis ütles Jeesus neile: "Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, ei andnud Mooses teile leiba taevast, vaid minu Isa annab teile tõelist leiba taevast. Sest Jumala leib on see, kes tuleb taevast alla ja annab maailmale elu." Siis nad ütlesid talle: "Issand, anna meile alati seda leiba!" Jeesus ütles neile: "Mina olen eluleib. Kes minu juurde tuleb, see ei nälgi iialgi, ja kes minusse usub, see ei janune enam iialgi.“ (Johannese 6:32-35)

elu suund -- Siis Jeesus rääkis neile taas: "Mina olen maailma valgus. Kes järgneb mulle, ei käi pimeduses, vaid tal on elu valgus." (Johannese 8:12)

pattude lunastus -- „nii nagu Inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest!” (Matteuse 20:25-28) Ta õpetas oma jüngreid ja ütles neile, et Inimese Poeg antakse inimeste kätte ja nad tapavad tema, ja kui ta on tapetud, tõuseb ta kolme päeva pärast üles. Neile aga jäi see ütlus arusaamatuks ja nad kartsid temalt seletust küsida. (Markuse 9:31-32)

külluslik elu -- Siis ütles Jeesus taas: "Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, mina olen uks lammaste jaoks. Kõik, kes on tulnud enne mind, on vargad ja röövlid, ja lambad ei ole neid kuulanud. Mina olen uks. Kes iganes läheb sisse minu kaudu, see pääseb ning käib sisse ja välja ning leiab karjamaad. Varas ei tule muu pärast kui varastama ja tapma ja hukkama. Mina olen tulnud, et neil oleks elu, ja oleks seda ülirohkesti. Mina olen hea karjane. Hea karjane annab oma elu lammaste eest. (Johannese 10:7-11)

pattude andestus -- Ja neli meest tuli tema juurde, kandes halvatut. Ja kui nad rahvahulga tõttu ei saanud teda tuua Jeesuse lähedale, võtsid nad katuse sealt kohalt lahti, kus ta oli, ja teinud augu, lasksid alla kanderaami, millel halvatu lamas. Ja nende usku nähes ütles Jeesus halvatule: "Poeg, sinu patud on sulle andeks antud!" Aga seal olid mõned kirjatundjad istumas, kes mõtlesid oma südames: "Mida see räägib nõnda? Ta teotab Jumalat! Kes muu võib patte andeks anda kui Jumal üksi?" Aga Jeesus tundis kohe oma vaimus ära, et nood nõnda mõtlevad iseeneses, ja ta ütles neile: "Miks te seda kõike arutate oma südames? Kumb on kergem, kas öelda halvatule: "Sinu patud on andeks antud!" või öelda talle: "Tõuse püsti, võta oma kanderaam ja kõnni!"? Aga et te teaksite, et Inimese Pojal on meelevald patte andeks anda maa peal," - ta ütles halvatule - „sinule ma ütlen: Tõuse püsti, võta oma kanderaam ja mine koju!" Ja kohe tõusis too püsti, võttis oma kanderaami ja läks välja kõigi silma all, nii et kõik hämmastusid ja ülistasid Jumalat, öeldes: "Sellist asja pole me eluilmaski näinud!" (Markuse 2:3-12)

igavene elu -- „Kõik, mis Isa mulle annab, tuleb minu juurde, ning kes minu juurde tuleb, seda ma ei aja välja. Ma ei ole ju taevast alla tulnud oma tahtmist tegema, vaid tema tahtmist, kes minu on saatnud. Aga tema tahtmine, kes minu on saatnud, on see, et ma ei kaotaks midagi sellest, mis mulle on antud, vaid et ma ärataksin nad üles viimsel päeval. See ongi mu Isa tahtmine, et igaühel, kes näeb Poega ning temasse usub, oleks igavene elu, ja viimsel päeval mina äratan ta üles." (Johannese 6:37-40)


Saada lehekülg sõbrale
Kuidas alustada suhet Jumalaga