Küsimused elu ja Jumala kohta
Küsimused elu ja Jumala kohta
   Avaleht >> KKK >> Kas on tähtsust, millise Jumala poole ma hüüan?  

Kas on tähtsust, millise Jumala
poole ma hüüan?

K: „Inimesed palvetavad rasketel aegadel tihti „Jumala“ poole. Kas igaüks räägib sama Jumalaga? Kas on tähtsust, millise Jumala poole ma hüüan? Kas olemas valejumalaid?“

Meie V: Tänapäeva inimestele meeldib uskuda, et palvetada võib ükskõik kelle poole. Pole oluline, kas see on Hindu jumal, pühak, Jeesus või Allah. Tähtis on, et palvetaksid, eksole?

Kas on tähtis, millise Jumala poole hüüda? Mis siis, kui keegi usub, et kaktus võib talle appi tulla? Kas on tõenäoline, et see kaktus saab inimesest aru? Kas kaktus suudab olukorda hinnata? Kas ta teab inimese vajadusi, hoolib temast ning valib inimesele appi tõtates parima tegutsemisviisi?

Mis siis, kui keegi (tõestisündinud lugu) kirjeldab enda jaoks kõrgemat jõudu teatud lainena ookeani rannas Californias? Milliseid võimeid see laine omab? Kas ta on intelligentne? Kas seda mõjutab ükski teine jõud peale tuule või tõusu ja mõõna? Kas see laine võib tõepoolest inimesele appi tulla? Loomulikult mitte. Kasu, mida usust kaktusesse või ookeani lainesse saadakse, on valelootus ning psühholoogiline võimendamine.

Liikudes nüüd poliitiliselt pisut ebakorrektsematele aladele... mis siis, kui viidatakse Jumalale kui Jeesusele või Allahile või Budhale või Brahmanile või Emake Maale või iseendile? Kas sellel on tähtsust? Otse loomulikult!

Võime öelda, et inimesel on kasu ükskõik millisest „jumalast“, kellele nad loodavad. Isegi valejumal saab anda inimese meeltele vähemalt ajutist rahu, julgustust ja lootust. Kuid mis juhtub, kui seda „jumalat“ tegelikkuses ei eksisteerigi? Siis oleme palvetanud tühja õhu poole. See on kahjutu vaid nii kaua, kuni pole tõelist Jumalat. Ent nii pea, kui tõeline Jumal pildile tuleb, satub inimene probleemide otsa. Miks?

Sest Jumal, Kes On väeline, ootab, et igaüks mõistaks, et Tema on see ääretult võimas ja suur Jumal, kes on loonud selle universumi; Jumal, kes on loonud inimesed ning Üks, kes ootab, et nad Teda tunnistaksid ja võib-olla ka märkaksid, et see Jumal, Kes On Tõepoolest Olemas, on ainus, kes saab neid aidata.

Inimene võib palvetada laine, kaktuse või kelle või mille iganes poole, ent Piibli Jumal ütleb nii:

„Häbenevad ja piinlikkust tunnevad kõik üheskoos, häbiga lähevad ebajumalate sepad.“ (Jesaja 45:16)

„Mina olen Issand ja kedagi teist ei ole, ei ole ühtegi jumalat peale minu.“ (Jesaja 45:5)

„Mina tegin maa ja lõin inimesed selle peale; minu käed võlvisid taeva ja ma käsutan kõiki tema vägesid.“ (Jesaja 45:12)

Piibel ütleb veel:

„Issand on hea, varjupaik hädaajal, ja ta tunneb neid, kes tema juures pelgupaika otsivad.“ (Nahum 1:7)

„Vaata, Issanda silm on nende peal, kes teda kardavad ja tema heldust ootavad.“ (Psalmid 33:18)

„Aga ilma usuta on võimatu olla meelepärane, sest kes tuleb Jumala juurde, peab uskuma, et tema on olemas ja ta annab palga neile, kes teda otsivad.“ (Heebrea 11:6)

„Looda Issanda peale kõigest südamest ja ära toetu omaenese mõistusele! Õpi teda tundma kõigil oma teedel, siis ta teeb su teerajad tasaseks!“ (Õpetussõnad 3:5–6)

Kui me otsime kindlat lootust, peame valima Jumala, kes eksisteerib! Kuidas me tunneme ära tõelise Jumala? Me teame, milline Ta on, vaadates faktidele ja sellele, mida Jumal on enda kohta avalikustanud. Abiks vaata artiklit Enamat kui pime usk.


Saada lehekülg sõbrale
Kuidas alustada suhet Jumalaga