Küsimused elu ja Jumala kohta
Küsimused elu ja Jumala kohta
   Avaleht >> KKK >> Kas „head inimesed” võivad sattuda põrgusse?  

Kas „head inimesed” võivad
sattuda põrgusse?

K: „Kuidas Jumal lubab kenadel inimestel minna põrgusse ja halbadel inimestel saada taevasse?”

Meie V: Me kõik tunneme inimesi, keda hindame, kes näivad üldiselt olevat head ja kenad. Kuid Piibel ütleb selgelt, et isegi need inimesed on patused ja sellest ei piisa Jumalale.

  • „Sest ükski inimene ei ole maa peal nii õige, et ta teeks ainult head, aga mitte kunagi pattu!” (Koguja 7:20)

  • „Sest kõik on pattu teinud ja on Jumala aust ilma.” (Roomlastele 3:23).

Jumal näeb inimest läbinisti, näeb kõiki tema tegusid ja teab kõiki tema sõnu ja mõtteid. Seega on Jumalal palju rohkem informatsiooni, mida kohtumõistmiseks kasutada. Need terviklikud teadmised ongi, mille järgi Jumal saab meie üle õiglaselt kohut mõista. Piibel ütleb: „Sest see pole nii, nagu inimene näeb: inimene näeb, mis silma ees, aga Jumal näeb, mis südames.” (1.Saamueli 16:7)

Nii, kuidas see mõjutab kogu seda põrgu ja taeva küsimust? See paneb igaühe võrdsele tasemele. Inimesed, kes meie arvates on head, on samal tasemel inimestega, kes meie arvates on halvad, sest Jumala poolt vaadates ei järgi Tema käske mitte keegi täiuslikult. Igaühes meis on see sisemine tung, mis ütleb: „Ma ei hooli. Ma teen seda niikuinii”

Tegelikult ütleb Piibel: „Me kõik eksisime nagu lambad, igaüks meist pöördus oma teed” (Jesaja 53:6). Igaüks meist, kas siis suurel või väikesel määral, on Jumala vastu eksinud ja Temast eemaldunud.

Siinkohal on ainsaks lahenduseks pöördumine Jumala poole. Piibel kutsub seda „meeleparanduseks”. Kui inimene tõsiselt Jumala poole pöördub, pole ükski patt liiga suur, mida Jumal ei andestaks. Jumal lõi võimalused saada patud andeks läbi Jeesuse Kristuse surma ristil. Ja Jumal pakub andestust ning igavest elu igaühele, kes usub Jeesusesse. Taevasse saamine on tasuta kingitus igaühele, kes palub Jumala andestust ja palub Jeesusel tulla oma ellu. Siinkohal näide Piiblist, kus keegi pöördub Jumala poole sel viisil:

„Jumal on teinud elavaks ka teid, kes te olite surnud oma üleastumistes ja pattudes, milles te varem käisite selle maailma ajastu viisil, /.../; kelle seas ka meie kõik varem käisime oma lihalikes himudes, tehes liha ja mõtete tahtmist mööda, ning me olime loomu poolest viha lapsed nagu teisedki. Aga Jumal, kes on rikas halastuselt, on meid koos Kristusega teinud elavaks oma suure armastuse pärast, millega ta meid on armastanud, kuigi me olime surnud üleastumistes - armu läbi te olete päästetud! /.../ et näidata tulevastel aegadel oma armu võrratut rikkust helduses meie vastu Kristuses Jeesuses. Sest teie olete armu läbi päästetud usu kaudu - ja see ei ole teist enestest, vaid see on and Jumalalt -,mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda.“ (Efeslastele 2:1 – 9)

Jumal teeb läbi Piibli selgeks, et me ei pääse taevasse tänu oma „heale tööle” või „heale elule”, vaid et Jumal pakub seda kõigile kingitusena. Ta tahab, et me pigem tunnistaksime üles oma patud Tema vastu, kui teeskleme, et oleme head inimesed.

Me võime keskenduda elule pärast surma, aga kuidas on lood meie praeguse eluga? Me võime astuda suhtesse Jumalaga ja lasta endid Temal juhatada ja kogeda elu, mida Tema on meile algselt mõelnud. Maa peal pole ühtegi nii olulist ja täitvat suhet, kui suhe Jumalaga. Kui sa tahad pärast surma olla taevas ja mitte põrgus, siis pead selles suunas tegutsemisega alustama kohe.

(Kui tahad teada, kuidas tunda Jumalat, vaata Jumal on lähemal kui arvame).


Saada lehekülg sõbrale
Kuidas alustada suhet Jumalaga