Küsimused elu ja Jumala kohta
Küsimused elu ja Jumala kohta
   Avaleht >> KKK >> Mida ütleb Piibel reinkarnatsiooni kohta?  

Mida ütleb Piibel reinkarnatsiooni kohta?

K: „Kas Piibel räägib kusagil reinkarnatsioonist? Kuidas me teame, et praegune elu on meie ainus elu?“

Meie V: Väga hea küsimus! Lisaks vastusele, mis on toodud allpool, soovitame lugeda artiklit samal teemal: Reincarnation, Karma & Life after Death.

Piibel ei maini reinkarnatsiooni ehk ümbersündi, pigem räägib sellele vastu. Heebrea 9:27 on öeldud: „Ja otsekui inimestele on määratud üks kord surra, pärast seda on aga kohus,“ (Heebrea 9:27)

Kui Piibel räägib õigust, siis miks ei võta Jumal ümbersündi arvesse? Arvestagem, et ümbersünni idee võib oma tuumalt vale olla. Nimelt on reinkarnatsioon teooria sellest, kuidas inimene oma mitmete elude jooksul kunagi lõpuks piisavalt õigesti elab, et paradiisi/nirvaanasse pääseda. Paljud inimesed arvavad end taeva jaoks (juba!) küllalt head olevat. (Nad ei ole pankasid röövinud ega kedagi tapnud.) Ümbersünni teooria põhimõte on sarnane. Ainsaks erinevuseks osutub, et inimene saab piisavalt heaks... lõpuks.

Miks on selline teooria puudulik? Sest see ei võta arvesse inimese patusust. Piiblis on öeldud, et „inimese süda on petlikum kui kõik muu ja äärmiselt rikutud“ (Jeremija 17:9). See on juba üsna halb. Aga läheb halvemaks. „Sest kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest“ (Rooma 3:23); igaüks meist on pöördunud ära Jumalast käima omi teid (Jesaja 53:6); pole ainsatki, kes teeks head (Psalmid 53:4); pole kedagi, kes ei teeks pattu (Koguja 7:20).

Niisiis, mida annaks meile ümberkehastunult maa peale tagasitulek? See ei oleks piisav toomaks olukorda muutust. Me elaksime oma esimese elu patusena ja Jumalast ära pöördununa, seejärel kehastuksime ümber inimeseks, kes on vähemalt sama patune ja Jumalast eemal. Taoline lõputu tsükkel ei tooks kellelegi kasu.

Kuna me oleme patused, vajame me andestust. Kuna me kõik oleme Jumalast ära pöördunud, peame me Tema juurde tagasi tulema (patukahetsus). Selline on Piibli järjekindel sõnum.

Jumal tahab, et me pöörduksime Tema poole andestuse saamiseks ja õpiksime Teda tundma. Kui me seda teeme, algab taevas meie jaoks siin elus ning lihtsalt jätkub järgmises. Sest Jumal ise – mitte teise kohta kolimine – on see, milles seisneb kogu asja mõte.

Kuigi Piibel eitab reinkarnatsiooni, räägib see kõigi inimeste surnuist ülestõusmisest: „Ärge pange seda imeks, sest tuleb tund, mil kõik, kes on haudades, kuulevad tema häält ning tulevad välja: need, kes on teinud head, elu ülestõusmiseks, aga need, kes on teinud halba, hukkamõistmise ülestõusmiseks.“ (Johannese 5:28-29)

Kohtumõistmisest räägib ka järgnev Pühakirja tekst: „Ma nägin suurt valget trooni ja seda, kes sellel istub, kelle palge eest põgenesid maa ja taevas, ning neile ei leidunud aset. Ja ma nägin surnuid, suuri ja pisikesi, seisvat trooni ees, ning raamatud avati. Teine raamat avati, see on eluraamat. Ja surnute üle mõisteti kohut seda mööda, kuidas raamatuisse oli kirjutatud, nende tegude järgi. Ja meri andis tagasi oma surnud ning surm ja surmavald andis tagasi oma surnud ning igaühe üle mõisteti kohut tema tegude järgi. Ja surm ja surmavald visati tulejärve. See on teine surm – tulejärv. Keda iganes ei leitud olevat eluraamatusse kirjutatud, see visati tulejärve.“ (Ilmutuse 20:11-15)

Tahad teada, kuidas oma nimi eluraamatusse kirjutatud saada? Palu Jumalalt siiralt Tema andestust. Jeesus suri sinu pattude eest, et sulle andestataks. Kuid Jumala andestuse saamine tähendab kogu südamest Tema juurde pöördumist ja oma elu Temale pühendamist.

Saamaks teada, kuidas saada suhet Jumalaga, vaata: Jumal on lähemal kui arvame.


Saada lehekülg sõbrale
Kuidas alustada suhet Jumalaga