Küsimused elu ja Jumala kohta
Küsimused elu ja Jumala kohta
   Avaleht >> Ja Jeesus? >> Mis vahe on Jeesuse õpetusel...  

Mis vahe on Jeesuse õpetusel
ja maailma religioonidel?

Teeme lühikese ülevaate peamistest Jeesuse Kristuse seisukohtadest, mis vastanduvad tugevalt sellele, mis on maailma religioonides.

  1. Jeesus Kristus taotleb meiega isiklikku suhet. On sul kunagi olnud suhet, kus sina olid alati algataja pool? Sellised suhted on väsitavad ja ei kesta tavaliselt kuigi kaua. Parimad sõbrad on need, kes hoolivad üksteisest niivõrd, et on valmis oma aega võrdselt kasutama, panustades sellesse suhtesse. Vastupidiselt religioonidele, mis püüavad ulatuda Jumalani, koos Jeesusega näed sa Jumalat sirutumas meieni. Jeesus Kristus ütles, miks ta tuli: „et teil võiks olla elu ja teil võiks olla seda külluslikult.” Ta tuli, et anda neile, kes Temasse usuvad, igavene elu koos Temaga.

  2. Jeesus on tunnistatud Jumalaks. Ühegi maailma religiooni võtmeisik pole tunnistatud Jumalaks.

  3. Jeesus elas täiuslikku elu ja näitas oma jumalikkust imetegudes...parandades pimeda, vaigistades tugeva tormi merel, äratades inimesi surnust üles, toites ühe korraga tuhandeid inimesi. Maailma religioonidel on juhte, kes rääkisid huvitavaid sõnumeid, kui ükski neist ei näidanud imettegevat jõudu nagu Jeesus. Jeesus ütles: „Uskuge mind, kui ütlen, et ma olen Isas ja Isa on minus; või vähemalt uskuge imedesse, mida olete näinud.”

  4. Paljudes maailma religioonides inimesed piitsutavad iseendid oma pattude pärast või täidavad hulgaliselt iseennast ohverdavaid rituaale. Jeesus pakub meile andestust, sest olles Jumal, maksis ta meie patuvõla. „Jumal näitab oma armastust meie vastu selles: Kuigi me olime patused, Kristus suri meie eest.” Ristil kandis Jeesus kõik meie patud ja maksis nende eest.

  5. Jeesus tõusis kolm päeva pärast ristilöömist surnust üles. Paljud religioonid räägivad ümberkehastumisest. Jeesus rääkis mitmel korral inimestele, et ta lüüakse risti, kuid kolmandal päeval pärast seda tõuseb ta üles. Jeesus tahtis avalikult näidata oma jumalikkust ilma mingi kahtluseta. Rooma tolle aja autoriteedid olid sellest teadlikud ja seetõttu panid nad 11 – 14 Rooma meesvalvurit Jeesuse haua juurde ning keelasid inimestel sellele kohale läheneda. Kuid siiski oli Jeesuse keha kolme päeva pärast hauast kadunud ja Jeesus näitas end elusana rohkem kui 500 inimesele. Mitte ükski maailma religioon ei väida, et nende juhtfiguur oleks füüsiliselt surnust üles tõusunud ega isegi seda, et nad seda teha võiks.

  6. Piibli sõnum on unikaalne. See pole poeetiline kogu, seosetud ideed. Piibel ilmutab Jumalat ja Tema plaani meie elus. See räägib meile sellest, et miski ajaloos läks valesti ning inimese ja Jumala vaheline suhe sai rikutud. Piibel õpetab, kuidas seda suhet taastada ja millised on selle tulemused. Kokkuvõtteks sellest, mida Piibel selle kohta räägib vaata: Jumal on lähemal kui arvame.

Need on ainult mõned erinevused. Täpsemat informatsiooni maalilma religioonidest leiad artiklist Kuidas leida Jumalat.


Saada lehekülg sõbrale
Kuidas alustada suhet Jumalaga