Küsimused elu ja Jumala kohta
Küsimused elu ja Jumala kohta
   Avaleht >> KKK >> Kuidas panna paika seksuaalsed standardid?  

Kuidas panna paika seksuaalsed standardid?

K: „Mida ütleb Jumal erinevate seksuaalsete suhete kohta? Mis on Jumala moraalsed väärtused seoses seksiga?”

Meie V: Enamik inimesi piiritleb oma seksuaalsed suhted, toetudes isiklikele väärtushinnangutele. See on muidugi õige, sest ühest küljest on seks isiklik vastutus ja selle kohta peab olema isiklik seisukoht. Teisest küljest, seks ühendab tavaliselt kaht inimest, seega pole see ainult isiklike standartite küsimus, või kuidas?

Mõned ütlevad, et seks on lubatud, kui sa armastad inimest. Teised ütlevad, et see on lubatud, kui see toimub pühendunud suhtes. Kuid paljud vaidleksid vastu ja ütleksid, et ei pühendumus ega armastus pole vajalikud. Pelk lõbu ja ärevus on piisav põhjus seksuaalaktile.

Üha enam leidub neid, kes arvavad, et kellelgi pole õigust välja pakkuda mingeid standardeid seksi jaoks ja see peaks jäetama sinnapaika: seks ükskõik kellega on lubatud.

Mida sina arvad? Kas seksuaalne suhe on lubatud, kui see toimub:

 • Kellegagi esimesel kohtingul? Jah Ei
 • Inimesega, kellega oled käinud kohtamas neli kuud? Jah Ei
 • Vastassugupoolega? Jah Ei
 • Sama sugupoolega? Jah Ei
 • Grupiga? Jah Ei
 • Vanematega? Jah Ei
 • Inimesega, kes on purjus või ebaadekvaatne? Jah Ei
 • Inimesega, kes võttis enda teadmata Ekstasit? Jah Ei
 • Inimesega, kellel on sugulisel teel levivad haigused, kuid ei ütle sulle? Jah Ei
 • Inimesega, kellel on aids, kuid ei ütle sulle? Jah Ei
 • Venna või õega? Jah Ei
 • 15-aastasega? Jah Ei
 • Inimesega, kes on just abiellunud kellegi teisega? Jah Ei
 • Inimesega, kes on hetkel abielus, kuid plaanib lahutust? Jah Ei
 • Kolmeaastasega? Jah Ei
 • Kellegagi, kes seda ei taha? Jah Ei
 • Inimesega, kes pole abielus, kuid sina oled? Jah Ei
 • Laibaga? Jah Ei

Sa näed, kui segaseks see võib minna. Kas „seks ükskõik kellega” on ikka arvestatav mõõdupuu? Paljud meist sooviksid valida kuldse kesktee: „Mul on oma ettekirjutused. Arvan, et persoon X, Y ja Z on haiged. Kuid ülejäänutel pole midagi viga.”

Auselt öeldes on meil kõigil enesekesksed kriteeriumid seoses seksiga. Kui paljud meist lähtuvad seksi põhimõtetes sellest, mis on parim teisele inimesele? Hmmmm?

On vähemalt paar põhjust, miks järgida Jumala seatud standardeid. Esiteks, Jumal hoolib meist JA teisest inimesest. Teiseks, Tema tarkus ja armastus meie vastu on ületamatu.

Missugused on Jumala ettekirjutused, mida Ta soovitab meil järgida?

1. Seks on üks esimesi teemasid, mille üle on arutatud Piibli alguslehekülgedel. Jumal algse plaani kohaselt pidi seks toimuma mehe ja naise vahel ning oli märgiks nende alatisele ühendatusele, kus neist saab „üks liha”. Mitte keegi väljaspoolt nende suhet ei peaks sekkuma ega seda suhet lõhkuma.

2. Jumal ei luba mitmesugust seksi: verepilastus, seks loomadega, seksuaalne suhe inimesega, kellega sa pole abielus või on abielus teise inimesega, on Jumala silmis kõik ebamoraalne ja vale. Ausalt, kõik meie patud (mitte ainult seksuaalsed) on Jumala teotus, kes on püha. Näiteks, Piiblis on ühte lausesse pandud kokku, et hoiduksime „seksuaalsest ebamoraalsusest, ebapuhtusest, lihahimudest, kurjadest ihadest ja himudest, mis on ebajumalakummardamine... raevust, vihast, õelusest, laimust ja keelepeksust...” Vaevalt on inimest, kes võib öelda, et on vaba kõigist selle nimekirja pattudest. Jumal ütleb, et me oleme kõik patused, kuid Ta ihkab, et meie elu ei iseloomustaks seksuaalne ebamoraalsus, ebapuhtus, lõbu, viha jne. Siinkohal sa ilmselt nõustud Temaga.

Jumal igatseb tulla igaühe meie ellu ja olla meiega lähedases suhtes ning juhtida meid sellesse, mis on Tema ees õige, nii et me võiksime kogeda, nagu Jeesus seda kirjeldas, „elu, ja seda rikkalikult”. Siin on kirjeldus, mida Ta tahab, et me selles elus kogeksime: armastus, rõõm, rahu, kannatlikkus, lahkus, headus ja enesekontroll. Kui astume suhtesse Temaga, siis Ta arendab meie eludes neid kvaliteete. (Pane tähele, et ma ei öelnud, et Ta nõuab, et me saaksime armastavaks, rõõmsaks, rahulikuks, kannatlikuks, lahkeks inimeseks.) Tema armastus, mida võime tunda ka isiklikult, mõjutab meid nii, et süveneb armastus kaasinimeste vastu, kannatlikkus teiste vastu, austus üksteise vastu jne. Suhe Jumalaga on nii väärtuslik ja märkimisväärne, et see mõjutab meie suhet kaasinimestega.

Siin on mõned kindlad seisukohad, mis näitab Jumala õpetusi seksi kohta:

„Põgenege kõlvatuse eest! Mis tahes, mida inimene iganes teeks, on väljaspool tema ihu, aga kes hoorab, patustab omaenese ihu vastu! (1. Korintlastele 6:18)

„Jah, see on Jumala tahtmine: teie pühitsus, et te hoiduksite hooruse eest, et igaüks teie seast oskaks pidada oma astjat pühitsuses ja aus, mitte himude kires, nõnda nagu paganad, kes ei tea midagi Jumalast, et ükski ei oleks üleastuja ega petaks oma venda asjaajamises, sest Issand maksab kõige säärase eest kätte, nii nagu me oleme seda teile ka enne ütelnud ja tunnistanud.” (1Tessalooniklastele 4:3–6)

„Abielu olgu igapidi au sees ja abieluvoodi rüvetamata! Sest Jumal nuhtleb hoorajaid ja abielurikkujaid.” (Heebrealastele 13:4)


Saada lehekülg sõbrale
Kuidas alustada suhet Jumalaga