Küsimused elu ja Jumala kohta
Küsimused elu ja Jumala kohta
   Avaleht >> KKK >> Milline on taevas? ...  

Milline on taevas?
Kas taevas on tõesti olemas?

K: „Kas taevas on tõesti olemas? Missugune taevas on ja kus see on? Kas ma kohtan seal kogu oma peret ja sõpru, kes on surnud?“

Meie V: Jah, taevas on tõepoolest olemas.

See, mida enamik inimesi kutsub „taevaks“, on tegelikult igavene linn, mida piibel nimetab „uueks Jeruusalemmaks“ (Johannese ilmutus 21:2). Igavest linna kirjeldatakse nii:

„Vaata, Jumala telk on inimeste juures ning tema asub nende juurde elama ning nemad saavad tema rahvaiks ning Jumal ise on nende juures nende Jumalaks. Tema pühib ära iga pisara nende silmist ning surma ei ole enam ega leinamist ega kisendamist, ning valu ei ole enam, sest endine on möödunud.“ Ja troonil istuja ütles: „Vaata, ma teen kõik uueks!“ (Johannese ilmutus 21:3-5)

Uus Jeruusalemm on Jumala rahva igavene kodu. Piibel ütleb selle koha kohta: „Sinna ei saa midagi, mis on rüve, ega keegi, kes teeb jäledusi ja valet, vaid üksnes need, kes on kirjutatud [Jeesuse] eluraamatusse“ (Johannese ilmutus 21:27).

Seal öeldakse, et kõik inimesed kõik inimesed tõusevad ihulikult surnuist üles ja kõik ilmuvad Kristuse kohtujärje ette (Johannese ilmutuse 20:11-13). Ehkki Jeesus tuli algselt maa peale Päästjana, on Ta nüüd Kohtunik. Need, kelle nimesid ei leita olevat eluraamatusse kirjutatud, visatakse tulejärve (Johannese ilmutuse 20:14-15).

Arusaam, et kõik lähevad taevasse ja näevad oma sugulasi, ei ole üldse piibellik. Jeesus ütles, et ainult need, kes Temasse usuvad, leiavad elu, sest „ükski ei saa minna Isa juurde muidu kui minu kaudu“ (Johannese 14:6). Ilmutuse 7:9 öeldakse, et taevas on suur rahvahulk kõigist hõimudest ja suguharudest, keeltest ja rahvastest, kes saavad igavese elu, kuna nad usuvad Jeesusesse. Need, kes on Jumala tagasi lükanud, et saa olla koos Jumalaga.


Saada lehekülg sõbrale
Kuidas alustada suhet Jumalaga