Küsimused elu ja Jumala kohta
Küsimused elu ja Jumala kohta
   Avaleht >> KKK >> Kas Piibli imed tõesti sündisid?  

Kas Piibli imed tõesti sündisid?

K: „Kuidas on imedega? Kindlasti te ei usu, et imed, mis on Piiblis kirjas, ka tegelikult juhtusid.”

Meie V: Kui Jumal on olemas, on ka imed võimalikud. Kui on olemas Jumal, kes tahab saada meie tähelepanu, on ka imed loogilised.

Kui paned tähele, siis imed Piiblis on toimunud selleks, et kedagi teenida: Punane meri lõhenes, et iisraellased saaksid minna mööda kuiva maad; pime inimene saab tagasi nägemise; tormi vaigistamine, et kasvatada jüngrite usku jne. Jumal ei tee imesid lihtsalt eputamiseks; pigem on see osa Tema kaastundlikust teenistusest inimeste suhtes. Märgid, mis on Pühakirjas, teenivad ka Jeesuse õpetuslikku eesmärki: vee muutmine veiniks, pimedad saavad nägijaks, leivaga toitmine, vee peal kõndimine jne.

Jeesus nõudis, et imeteod, mis ta tegi, arvataks Tema sõnade kinnituseks. Ja läbi oma sõnade ütles Ta, et Tema ongi Jumal.

Me ei tohiks olla üllatunud, kui loeme Piiblist hämmastavaid lugusid. Koos Jumalaga on kõik asjad võimalikud. Ta on kõige Looja ja võib luua mitte millestki. Ta võib äratada elule elutu. Ta võib teha nii, et 90-aastane naine sünnitab või noor neitsi jääb lapseootele. Mitte miski pole igavesele Jumalale liiga raske.

„Kas peaks JUMALAL midagi olema võimatu?” (1. Moosese 18:14)

Aga meie Jumal on taevas, Ta teeb kõik, mis Temale meeldib. (Laulud 115:3)

„... sest mina olen Jumal ja kedagi teist ei ole, mina olen Jumal ja ükski ei ole minu sarnane, kes algusest alates kuulutab lõppu ja aegsasti ette, mida veel ei ole tehtud, kes ütleb: Minu nõu läheb korda ja ma teen kõik, mis ma tahan!” (Jesaja 46:9 – 10)

„... Jumalal on kõik võimalik.” (Matteuse 19:26)

„Sest Jumalal ei ole ükski asi võimatu.” (Luuka 1:37)


Saada lehekülg sõbrale
Kuidas alustada suhet Jumalaga