Küsimused elu ja Jumala kohta
Küsimused elu ja Jumala kohta
   Avaleht >> KKK >> Mida tähendab Jeesuse „usaldamine”?  

Mida tähendab Jeesuse „usaldamine”?

K: „See kõik kõlab väga hästi, kuid ma pole kunagi mõistnud, mida tähendab „usaldada Jeesust”.”

Meie V: Esiteks tähendab Kristuse usaldamine seda, et sa ei toetu mitte iseendale vaid Kristusele, kelle abil saad sa lõpuks taevasse. Me ei saa taevasse, tehes häid tegusid, vaid meie mõtteviis teeb meid Jumalale kõlbulikuks. Õieti, me peame oma patud andeks saama, mõistes, et Jeesus suri meie pattude eest. Ja see, mida Jeesus meie eest ristil tegi, on ainus viis patte andeks saada. Piibel ütleb:

  • „Temast tunnistavad kõik prohvetid (Vana Testament), et igaüks, kes temasse (Jeesusesse) usub, saab tema nime läbi pattude andeksandmise.” (Apostlite teod 10:43)

  • „Temas on meil lunastus tema vere läbi, üleastumiste andekssaamine tema armu rikkust mööda.” (Efeslaste 1:7)

Pärast seda, kui inimene usub pattude andestusse Jeesuses, algab uus elu – „Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on sündinud.” (2.Korintlaste 5:17) Inimesest saab Jeesuse järgija. Jeesuse järgijana toetub inimene Temale igas elu olukorras, mitte ainult pattude andeks saamises.

Jeesus ütles, et Ta on Õpetaja (Johannese 13:13-14). Jeesus ütles oma jüngritele, et Ta saadab neile Püha Vaimu, kes õpetab neid kõigis asjus (Johannese 14:26) ja juhatab neid kõiges tões (Johannese 16:13). Jumal õpetab inimesele omi teid ja tõde. Ta kõrvaldab meie käitumisest ja mõtlemisest kõik, mis pole õige ning näitab meile õiget suunda. See on üks viisidest, kuidas Jumal meid armastab.

Tema teab kogu tõde ja Ta tahab meie elusid ehitada sellele tõele. Jeesus ütles...

  • „Igaüks nüüd, kes neid mu sõnu kuuleb ja nende järgi teeb, sarnaneb aruka mehega, kes ehitas oma maja kaljule. Ja sadas paduvihma ja tulid veevood ja puhusid tuuled ning sööstsid vastu seda maja, aga see ei varisenud, sest see oli rajatud kaljule...” (Matteuse 7:24-25)

  • „Siis ütles Jeesus juutidele, kes temasse uskusid: "Kui te jääte minu sõnasse, siis te olete tõesti minu jüngrid ning tunnetate tõde, ja tõde vabastab teid."” (Johannese 8:31-32)

  • „Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. Võtke endi peale minu ike ja õppige minust, et mina olen tasane ja südamelt alandlik; ja te leiate hingamise oma hingedele.” (Matteuse 11:28-29)

Kõige tähtsam Jeesuse järgimise juures on Temalt õppimine. Toetudes Kristusele kui Õpetajale, viib ta meid uude ellu, mis on juhitud Tema tahtest ja tõest. Ta näitab meile, kuidas elada ja palvetada. Kui me mõistame, mis on Tema tahe meie eludeks, siis suudame seda ellu viia ainult toetudes Tema tugevusele ja võimsusele (Püha Vaim).

Jeesuse järgimine on kõiges Temale toetumine. Ta ütles oma jüngritele: „Mina olen viinapuu, teie olete oksad; kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja; sest ilma minuta ei või te midagi teha!” (Johannese 15:5)


Saada lehekülg sõbrale
Kuidas alustada suhet Jumalaga