Küsimused elu ja Jumala kohta
Küsimused elu ja Jumala kohta
   Avaleht >> KKK >> Kas ma ei võiks praegu lõbutseda ja...  

Kas ma ei võiks praegu lõbutseda ja
Jumalaga/Jeesusega hiljem tegeleda?

K: Miks ei saa inimene Jeesust vastu võtta ning saada pääsetetud pärast surma? Kas ma pean sellega praegu tegelema?

Meie V: Piibel ütleb, et inimesele on määratud kord surra ja pärast seda tuleb kohus (Heebrealaste 9:27). Praegu on aeg Jeesus Kristus vastu võtta või tõrjuda, mitte hiljem. Piiblis pole mingit viidet sellele, et sa saad selle võimaluse pärast surma. Jumal võib olla armuline inimestele, kes pole iial kuulnud Kristusest, kuid miks peaks ta olema armuline neile, kes teavad Kristusest, kuid ometi Ta hülgavad?

Sa soovid, et võid oma elu elada siin maailmas, nagu ise tahad, ning pärast seda saad ka taevasse. Kuid Jumal ütleb: „Sest mis kasu on inimesel sellest, kui ta võidaks terve maailma, aga teeks kahju oma hingele?” (Markuse 8:36) Sa ei saa oma hingele kahju tegemata võita endale kogu maailma ja hüljata Jumalat (isegi kui teeksid seda ajutiselt).

Kui sa hülgad ilmutuse, mille Jumal sulle enda kohta on andnud, lootes tegeleda „Jumala-asjadega” hiljem, ei pruugi Jumal sulle uut võimalust anda. Me peame vastu võtma iga ilmutuse, mis Tema meile annab, just täna. „Täna, kui te kuulete Tema häält, ärge tehke oma südant kõvaks” (Heebrealaste 4:7). Hüljates Jumala täna, lootusega Ta vastu võtta homme, kõveneb su süda Tema vastu.

Sinu küsimuse taga seisab vale arusaam, et sa tead, mis on sinu jaoks parim ja et sa tead rohkem kui Jumal teab. Sa tead, kuidas peaksid oma elu elama ja sa oletad, et see ei puuduta hetkel Jumalat/Kristust. Kuid see on vale. Jumal on ainuke, kes teab, mis on sinu elu jaoks just praegu parim ja see parim on Tema.

Mitmed Jeesuse tähendamissõnad ja ütlused räägivad sellest, et need, kes tõrjuvad Teda siinses elus, on mitteuskujad, isegi kui nad mõistavad, et Jeesus oli Jumala Poeg, kes suri nende pattude eest. Kristus ei palu inimestelt ainult uskuda seda, keda Jeesus ütles end olevat, vaid Ta tahab tõelisi Tema järgijaid. Kui sa ei järgi Teda siinses elus, siis pole Piiblis mingit garantiid selle kohta, et sa hiljem päriksid igavese elu.

Palun mõtle oma soovi üle järele. Jumal on Jumal, Looja, ainuke põhjus, miks sa olemas oled; Ta elab igavesti, Ta teab sinust kõike ning suudab korraga olla rohkem kui ühes kohas. Ta on meist kõigist kõrgem igas mõttes. Seetõttu peame Tema ees alanduma. See on tarkus. Kui sa tahad oma elu elada ilma Jumalata, siis Ta lubab seda. Kuigi sel juhul on see praegune elu – elu, mida sa elad nii, nagu ise tahad – su ainus tasu. Jumal ei kauple, sest ilmselt Ta arvab, et me peaks teadma Tema tähtsust ja suurust. Tema üksi, kõigest olenemata, on Jumal.

Piibel ütleb, et see maailm ja selle lõbud mööduvad (1.Johannese 2:17). Kas sa vahetaksid lühikest aega kestva lõbu igavesti kestva õnnistuse vastu? Paljud teevad seda. Jeeus ütles: „Mina olen tee ja tõde ja elu; ükski ei saa minna Isa juurde muidu kui minu kaudu” (Johannese 14:6). Ta ütles ka:”Mina olen tulnud, et neil oleks elu, ja oleks seda ülirohkesti” (Johannese 10:10). Jumal ei paku mitte ainult igavest elu, vaid külluslikku elu ka siin maa peal. Kuid selleks on vaja usku, et seda elu näha ja see elu valida. Asi on selles: kas sa usud, mida Jumal ütleb või usaldad enda arusaamu sindümbritsevatest asjadest?


Saada lehekülg sõbrale
Kuidas alustada suhet Jumalaga