Küsimused elu ja Jumala kohta
Küsimused elu ja Jumala kohta
   Avaleht >> KKK >> Kas kurjus ja kannatus ei ...  

Kas kurjus ja kannatus ei tähenda siis
seda, et Jumal ei hooli?

K: „Ma mõtlen, et kuidas küll saab uskuda Jumalasse, kui maailmas on nii palju asju valesti ja on ilmselge, et ta ei hooli?“

Meie V: See, et asjad on maailmas valesti, ei tõesta kuidagi, et Jumal ei hooliks. Me elame maailmas, kus inimesed on suuremalt jaolt Jumala hüljanud...

  • „Me kõik eksisime nagu lambad, igaüks meist pöördus oma teed.“ (Jesaja 53:6)
  • „Ei ole kedagi, kes head teeb, mitte ühtainustki.“ (Psalm 53:3)
  • „Sest ükski inimene ei ole maa peal nii õige, et ta teeks ainult head, aga mitte kunagi pattu.“ (Koguja 7:20)

Seega, kuidas saaksime Jumalat vastutavaks pidada, kui meie maailm nii paljudes asjades eksib?

Võib-olla ei ole maailmas valesti olevad asjad Jumalale üldse meelepärased. Võib-olla Talle ei meeldi see, milline maailm on (võib-olla meeldib see Talle veelgi vähem kui meile), kuid ta on mõnes mõttes lasknud maailma mõnda aega teistel juhtida. Jeesus käskis oma jüngritel paluda, et Jumala tahe sünniks nii maa peal kui ka taevas (Matteuse 6:10). Sellest annab selgelt järeldada, et Jumala kõlbeline tahe ei sünni siin maa peal mitte alati, ehkki tema lubav tahe küll.

Lõpuks on võtmeküsimus selles, milline on Jumala iseloom. Kas Jumal on armastuse ja halastuse Jumal? Piibli kohaselt on Ta seda...

  • „Otsekui isa halastab laste peale, nõnda halastab Issand nende peale, kes teda kardavad.“ (Psalm 103:13)
  • „Hea on Issand kõigile ja tema halastus on üle kõigi tema tegude.“ (Psalm 145:9)
  • „Õige on Issand kõigil oma teedel ja vaga kõigis oma tegudes.“ (Psalm 145:17)

Piibel ütleb, et Jumal on armastus (1 Johannese 4:8,16). Ehk on see Tema armastava loomuse osa, et Ta lubab seda, et inimestel oleks vaba tahe. Jumal ei loonud meid robotiteks. Selle tulemusena on meil kurjus, valu ja kannatus, mida on põhjustanud meie ja teiste inimeste valikud.

Isegi kui Jumal on lubanud kurjusel mõnda aega olemas olla, lubab Ta selle tulevikus täiesti ära pühkida (Johannese ilmutus 21:3-5). Oma armastuses on Jumal ka andnud meile igaühele võimaluse saada andeks kõik kurja, mis oleme teinud, ja valu, mida oleme teistele põhjustanud...

  • „Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu.“ (Johannese 3:16)
  • „Ent Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused.“ (Roomlastele 5:8)
  • „Jumala armastus meie vastu on saanud avalikuks selles, et Jumal oma ainusündinud Poja on läkitanud maailma, et me tema läbi elaksime. Selles on armastus – ei, mitte selles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid et tema on armastanud meid ja on läkitanud oma Poja lepitusohvriks meie pattude eest.“ (1 Johannese 4:9-10)

Üksnes Jumal on tõeliselt hea (Luuka 18:19). Kui maailma probleemid millestki negatiivselt räägivad, siis meie iseloomust, mitte Jumala iseloomust. Selle teema kohta vaata alajaotust Mõistatused. Et teada saada, kuidas Jumal meid rasketest aegadest läbi aitab, vaata Hingerahu ebastabiilses maailmas.


Saada lehekülg sõbrale
Kuidas alustada suhet Jumalaga