Küsimused elu ja Jumala kohta
Küsimused elu ja Jumala kohta
   Avaleht >> KKK >> Mis juhtub lõpuajal?  

Mis juhtub lõpuajal?

K: „Ma sooviksin teada rohkem lõpuaja kohta, näiteks „õndsusega” seonduvat.”

Meie V: Tänan küsimast. Lõpuaeg on Piiblis väga oluline teema. Sellest räägivad mitmed Vana Testamendi prohvetiraamatud (Jesajast Malakiani). Uues Testamendis räägitakse lõpuajast peamiselt Matteuse 24:4-44, Markuse 13:5-33, Luuka 17:20-37, Luuka 21:8-36, 1.Tessalooniklaste 4:14-5:3, 2.Tessalooniklaste 1:6-2:12, 2.Peetruse 3:3-12 ja Ilmutuse raamatus.

Võttes kokku Matteuse evangeeliumi 24ndas peatükis Jeesuse öeldu, sisaldavad lõpuajad järgmist:

 • sõjad ja sõjasõnumid
 • rahvas tõuseb rahva vastu ja kuningriik kuningriigi vastu
 • näljahädad ja maavärinad
 • valeprohvetid, kes tulevad Jeesuse nimel
 • valeprohvetid eksitavad paljusid
 • valeprohvetid teevad imetegusid ja tunnustähti
 • tõsiste usklike tagakiusamine
 • inimeste armastus Jumala vastu väheneb
 • evangeeliumi kuulutatakse kogu maailmas
 • „hävituse koletis” (maailma valitseja, kes teeb end Jumalaks)
 • raske kannatus
 • päikese, kuu ja tähtede muutumine
 • Jeesuse tõelised järgijad kogutakse Tema ümber
 • Jeesuse tagasitulek
 • Jeesuse kohus inimeste üle

Mis puudutab „õndsust” kui sündmust, mil Kristuse tõelised järgijad kogutakse ja viiakse Tema juurde taevasse, siis peamised tekstid leiab selle kohta Piibli järgnevatest raamatutest: Matteuse 24:31, Markuse 13:27, 1.Korintlaste 15:51-52, 1.Tessalooniklaste 4:16-17 ja 2.Tessalooniklaste 2:1-4.

Tähelepanu tuleb juhtida ka sellele, kuidas kirjeldatakse viimseid päevi. Meile öeldakse:

„Aga seda tea, et viimseil päevil tuleb raskeid aegu. Sest inimesed on siis enesearmastajad, rahaarmastajad, hooplejad, ülbed, teotajad, sõnakuulmatud vanemaile, tänamatud, õelad, südametud, leppimatud, laimajad, pillajad, toored, hea põlgajad, petturid, kergemeelsed, sõgedad, rohkem lõbuarmastajad kui jumalaarmastajad.” (2.Timoteuse 3:1-4)

Põhiliselt sõltub lõpuaeg Jeesuse Kristuse taastulekust ja Tema kohtumõistmisest inimkonna ja maailma üle. Seetõttu on Tema tundmine tähtsaim mõistmaks lõpuaega. Kui soovid selle teema kohta rohkem teada, vaata Jumal on lähemal kui arvame või loe Piiblist Johannese evangeeliumi.


Saada lehekülg sõbrale
Kuidas alustada suhet Jumalaga